Forrige uke gjennomgikk aspirantene en intens øvingsuke der de ble utsatt for ulike realistiske scenarioer fra fengselshverdagen. Fengselsaspirantene skal ut i praksis etter jul, og har nå fått en smakebit på hvordan hverdagen på en avdeling med innsatte kan være. 

- Jeg tror øvingsuka, med sitt innhold, er meget viktig for aspirantene, slik at de får kjenne litt på praksis før de skal ut og tjenestegjøre i 2. og 3. semester, sier høgskolelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Erik Halvorsen.

Forberedelse til praksis

Hver aspirant fikk gå gjennom to scenarioer hver i KRUS sitt øvingsfengsel. I scenarioene er det erfarne fengselsbetjenter som spiller ut rollene som innsatte. Øvelsene skal i størst mulig grad forberede aspirantene i møte med praksis. 

- Markørene er personer med lang erfaring fra fengsler, som responderer slik som de selv har opplevd at innsatte reagerer. Alle scenarioene vi bruker i øvingsuka er satt sammen av tidligere opplevde hendelser fra øvingsledelsen eller markørene, sier Erik. 

Aspirantene støttet hverandre

Aspirantene var inne i øvingsfengselet to og to. Scenarioene og selve øvelsen ble direktestrømmet til auditoriet, slik at resten av gruppen kunne følge med. Etter hver øvelse diskuterte aspirantene og veilederne nøye valgte scenarier for å reflektere over opplevelsen og hvordan de håndterte den. 

- Jeg synes aspirantene tok øvelsene på alvor og støttet hverandre etter gjennomføringer i øvingsfengselet. Det er også en viktig del av uka, det å ta vare på hverandre som kollegaer etter at man har vært i slike scenarioer. Uken er til for å øve og teste ut i trygge omgivelser. Tommel opp for årets aspiranter, sier Erik. 

Hvordan var det for aspirantene? 

Fire av våre aspiranter forteller om sin opplevelse av øvingsuka. 

Bilde av alle de fire aspirantene

Vegard

Bilde av aspirant Vegard

Jeg var med på et scenario hvor en markør som spilte overgrepsdømt ble utstøtt og rakket ned på. Alle hakket på han og bestemte hvor han skulle være. De som spilte innsatte overkjørte oss og det var vanskelig å komme til.   

Det var gøy og lærerikt på en utfordrende måte. Det var veldig godt skuespill og jeg ble veldig utfordret. Jeg synes det var en nyttig øving og forberedelse til praksisåret etter jul.

Alexander

Vårt scenario var at vi gikk inn og skulle hilse på to innsatte som ikke var interessert i å snakke med oss - det var vanskelig. Det var veldig rart å oppleve en slik isfront, spesielt når man er vant med at folk er sosiale og hyggelige. 

Å være med på scenarioene og se på medaspiranter løse scenarioer var veldig lærerikt. Man sitter igjen med en mestringsfølelse når man er ferdig med et scenario.

Malin 

Bilde av aspirant Malin Brønstad

Vi fikk et scenario der vi skulle inn på ei celle med en kvinne som var psykisk syk. Det gikk ikke an å kommunisere med henne. Vi prøvde å roe henne ned, men hun skrek hele tiden, så det var ikke så lett å komme inn på henne. Dette var definitivt et av de mest utfordrende casene. 

Jeg sitter igjen med veldig mange ulike følelser etter de ulike scenarioene. Øvingsuka er veldig nyttig, man får testet grensene sine. Det er nyttig å både oppleve det selv, men også se på andre. Uka er viktig og lærerik, særlig om man ikke har jobbet i fengsel før. 


Vilde 

Bilde av aspirant Vilde

Jeg føler øvingsuka var veldig lærerik og nervepirrende. Jeg gruet meg siden det var noe helt nytt, men det ga meg mye å oppleve scenarioene selv, og se på andre sine caser. Jeg skulle ønske vi hadde en øvingsuke til så jeg kunne fått enda flere caser. 

Jeg så på et av scenarioene en annen gruppe fikk, hvor en kvinnelig innsatt hadde veldig mange ulike følelser på en og samme tid. Det kan være utfordrende å håndtere, og utfordrende å vite hva man skal si for å hjelpe den innsatte i en slik situasjon. 


Aspirantene følger med på forelesning i øvingsuka
Aspirantene fulgte med på direktestrømming i auditoriet mens andre grupper var inne i øvingsfengselet. Foto: Tonje Dahlbak/KRUS 

 

Innsatte og aspiranter sitter i fellesområdet og snakker i øvingsfengselet
Aspiranter og markører sitter i fellesområdet i øvingsfengselet. I dette scenarioet skulle de innsatte ignorere fengselsbetjentene. Foto: Tonje Dahlbak/KRUS

 

Fengselsførstebetjent veileder aspirantene i øvingsfengselet
Aspirantene fikk veiledning i forkant og etterkant av scenarioene. Foto: Tonje Dahlbak/KRUS

 

Aspiranter jobber med case i øvingsfengselet
Scenarioene var basert på virkelige hendelser og erfaringer fra fengselshverdagen. Foto: Tonje Dahlbak/KRUS