Ph.d.-graden er avlagt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

I avhandlinga har Olsen jobba spesielt med forståing av narkotikastraff. Dette arbeidet vil komme godt til nytte for KRUS, sidan straff er eit grunnleggande tema innanfor straffegjennomføring. Forståinga av narkotikakriminalitet er òg viktig fordi narkotikadømte og personar med avhenginheitsproblematikk er i fleirtal innanfor kriminalomsorga.

KRUS gratulerer Hilgunn Olsen med avlagt doktorgrad!

På uio.no ligg det meir informasjon om avhandlinga. Der er det òg lagt ut ei lenke til prøveforelesninga. Gå til rett uio-side her (lenke til ekstern nettside)

 

Ingressbilde: Sturlason AS. Polyfoto.