Skjermbilde av Oria-søkefelt

Bibliotekets samling i Oria 

For å få tilgang på digitale artikler og andre ressurser kreves normalt sett ikke innlogging. Det holder at enheten din er koblet til KRUS sitt nettverk. Du kan søke i Oria uten å være innlogget. Er du innlogget, får du i tillegg: 

 • Oversikt over egne lån
 • Mulighet til å bestille bøker fra både vårt bibliotek og andre bibliotek som vi samarbeider med
 • Sette deg på venteliste for utlånte bøker
 • Lagre søk og enkeltposter du ønsker å komme tilbake til

Innlogging i Oria

For aspiranter og studenter ved KRUS

Alle aspiranter og studenter blir automatisk registrert i biblioteksystemet samtidig med at det opprettes Feide-bruker for Canvas og andre systemer.

 • Klikk på Logg på øverst i høyre hjørne
 • Velg Feide
 • Skriv inn brukernavn og passord

For ansatte ved KRUS

Som for aspiranter og studenter, men Feide-bruker må registreres manuelt. Ta kontakt med biblioteket før første pålogging.

For ansatte i KDI og kriminalomsorgen for øvrig

Merk at for å kunne logge inn må du først være registrert som låner ved KRUS-biblioteket.

 • Klikk på Logg på øverst i høyre hjørne
 • Velg E-post
 • Skriv inn din e-postadresse. Det er viktig at denne er den samme som den du oppga da du ble registrert som låner
 • Du får tilsendt en pålogginglenke til oppgitt e-postadresse. Følg instruksjonene i denne

Hvordan søke i Oria

Foran søkefeltet kan du velge mellom fanene Mitt bibliotek og Norske fagbibliotek

Mitt bibliotek: Søker i materiale som er tilgjengelig ved KRUS-biblioteket, enten ved at det er fysisk materiale vi eier eller materiale som vi har tilgang til digitalt gjennom abonnement eller åpen tilgang. Når du har fått opp ei treffliste kan du eventuelt velge å huke av for Inkluder materiale ditt bibliotek ikke har tilgang til for å utvide trefflista til også å inkludere digitalt materiale, for eksempel tidsskriftsartikler, som KRUS ikke abonnerer på.

Norske fagbibliotek: Med dette valget søker du i materiale fra alle norske bibliotek som benytter Oria, det vil si de aller fleste universitets- og høgskolebibliotekene med flere. Trefflista vil da inkludere materiale som ikke er tilgjengelig ved KRUS, men som vi stort sett vil kunne låne inn gjennom fjernlånssamarbeid.

Avgrensing av søkeresultat

Etter å ha fått opp ei treffliste, så kan denne avgrenses ved å benytte menyvalgene til høyre for trefflista.

For å velge flere kategorier under hver meny, hold nede ctrl-tasten og klikk i firkantene foran kategorinavnene.

For å ekskludere én eller flere kategorier, klikk på symbolet bak kategorinavnet.

Du får en samlet oversikt over hvilke avgrensninger du har foretatt øverst i menyen, og kan derfra lett klikke bort igjen enkeltkategorier, eller nullstille alle avgrensningene dine.

Noen av de mest aktuelle menypunktene for avgrensning:

Materialtype: Her kan du velge om du kun vil ha treff på en bestemt type materiale, for eksempel bøker, artikler eller DVD-er

Utgivelsesår: Her kan du legge inn et tidsintervall for publikasjonstidspunkt. Særlig nyttig for å begrense trefflista til kun nyere materiale, og dermed den mest oppdaterte informasjonen.

Språk: Spesielt dersom du foretar vide søk på engelsk, så vil trefflista kunne inkludere materiale på forskjellige språk. Dette fordi mange artikler ofte inkluderer et engelsk sammendrag som gir deg treff på emneord, selv om selve artikkelen er skrevet på et annet språk.

Søketips

Å søke i Oria er ikke mer komplisert enn å søke i Google, men hovedforskjellen er at treffene du får i Oria i langt større grad er kvalitetssikret. Du kan søke direkte på tittel dersom du vet akkurat hva du vil finne, du kan søke på forfatternavn, eller du kan gjøre videre søk på et emneord eller flere emneord i kombinasjon. Under får du noen tips til hvordan du kan foreta gode litteratursøk som gir deg de treffene du er på jakt etter.

Valg av søkeord

Dersom du er på jakt etter litteratur om et bestemt emne, begynn med å lage ei liste over ord som dekker det du er interessert i:

 • tenk over om det finnes flere synonymer som beskriver det du er ute etter.
 • tenk over om ordene er for generelle, dvs. at samme ord har forskjellig betydning. Et eksempel er isolasjon, som nok må kombineres med andre ord for å gi meningsfulle treff.
 • dersom ordene du har valgt er for spesifikke kan det være du at du ikke får noen treff i det hele tatt. Da må du tenke litt mer overordnet.
 • husk at det finnes mye faglitteratur på engelsk, så ikke lås deg til bare å søke på norsk.
 • benytt gjerne trunkering og maskering. Dette kan du lese mer om under.
 • husk at du kan bruke høyremenyen i Oria til å avgrense søket ditt, dette er nærmere beskrevet over.

Frasesøk

Ved å benytte hermetegn sier du til søkemotoren at du kun vil ha treff på den eksakte frasen. For eksempel vil søk på Oslo fengsel gi treff på både Oslo og fengsel, mens søk på "Oslo fengsel" kun vil gi treff der begge disse ordene forekommer sammen, uten andre ord mellom.

Hvordan forstå postene i trefflista, og hvor finner jeg materialet?

Post nummer to i ei treffliste

Postvisning i Oria

Over tittelen vises det hvilken type materiale det er snakk om, i dette tilfellet er det ei bok. Andre kategorier kan være blant annet artikkel, masteroppgave eller video. Det kan også stå flere utgaver dersom materialet for eksempel finnes både trykt og digitalt.

Nederst i posten kan man se at denne boka for øyeblikket er tilgjengelig i KRUS-biblioteket. Klikk på denne teksten, eller tittelen, for mer informasjon om boka og hvor du finner den.

Oppe til høyre i posten, så finner man noen funksjoner som kan være nyttige:

- Sitér: Her kan du få opp referansen i forskjellige referansestiler, blant annet APA 7. Merk at den kan inneholde feil, så det er lurt å sjekke den før den kopieres inn i ei litteraturliste.

- E-post: Send posten som e-post. Merk at den sendes fra en no-reply adresse.

- Lagre i Mine favoritter: Lagre posten i Oria for å kunne gå tilbake til den seinere. Krever at du er innlogget.

- Flere handlinger: Gir deg valg som blant annet skrive ut, eksportere til EndNote, og hente permanent lenke til posten.

Åpne posten for ytterligere informasjon

Skjermdump av detaljert postvisning i Oria

Her kan vi blant annet se at KRUS-biblioteket eier tre eksemplarer av denne boka: to av eksemplarene skal stå på hylla i biblioteket, mens det tredje eksemplaret er utlånt og skulle vært levert. For å finne nøyaktig hvor i biblioteket boka befinner seg, så må man se på oppstillingskoden:

Skjermdump av oppstillingskode i Oria

I dette tilfellet ser vi at den inngår i hovedsamlingen, på 365.644 Iso. KRUS-biblioteket benytter Deweys desimalklassifikasjon, hvilket betyr at bøker som omhandler samme emne står samlet. Kort forklart står bøkene oppstilt i stigende rekkefølge, siffer for siffer, fra 001 til 999. Er det vanskelig å finne fram? Huk tak i nærmeste bibliotekar!

Post der boka finnes ved KRUS, men er utlånt

Postvisning utlånt bok i Oria

Ved å gå inn på posten kan man se hvor lenge boka er utlånt, og dersom man er innlogget, sette seg på venteliste:

Skjermdump av detaljert postvisning, utlånt roman

I dette tilfellet er det ingen andre som har satt seg på venteliste. Når det er venteliste, så vil førstemann på ventelista få en hentemelding på e-post når boka blir levert inn. Man har da ei uke på seg til å hente boka før den går tilbake på hylla, eventuelt videre til nestemann på lista.

I denne posten kan man også se at boka står oppstilt i samlingen Roman. Disse er ikke oppstilt etter Dewey, men alfabetisert etter forfatter.

Post der materialet er tilgjengelig digitalt

Post for digital artikkel i Oria

For tilgang til artikkelen går du inn i posten og følger lenka som kommer opp i stedet for en oppstillingskode:

Postvisning av lenker til digital artikkel

Merk at tilgang til artikler som krever abonnement gis via IP-adresse. For å få tilgang til fulltekst må du da befinne deg på IP-adressen til KRUS, eventuelt en IP-adresse tilknyttet annen insitusjon med abonnement.