Forskning- og utviklingsvirksomhet

Denne selvstendige årsrapporten gir en oversikt over FoU-aktiviteter som utføres av vitenskapelig ansatte ved instituttet. Det foregår også utviklingsvirksomhet i Kompetansesenteret, som du kan lese om i årsrapporten for KRUS.

Årsrapport