Sommerhilsen fra aspirantkull 2016-17s

Kristoffer

-Det er en fordel å være tilpasningsdyktig
Fengselsbetjentutdanningens kull 2017-18

Søk nå

Søknadsfrist 14. august
Aspiranter som kommer og aspiranter som går ved

Oslo fengsel

Internasjonal konferanse 31.8-1.9. om

Unge vaksne lovbrytarar

Les mer her og meld deg på innan 27. juli
PLANLEGG VIDEREUTDANNING

KRUS-katalogen 2016

Husk påmeldingsfristene