Januzi påser at virksomheten drives i henhold til reglement for økonomistyring i staten. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet å koordinere budsjettprosessen, regnskaps-, faktura- og budsjettkontroll, økonomiske analyser, årsmelding og løpende økonomirapportering. Hun jobber også med forvaltning av avtaler og utbetaling av honorarer, og gir informasjon og økonomistøtte til organisasjonen.