Logo til ingressbilde - 1000x300

www.tilbakeføring.no

-ny nettportal lansert

Kriminalomsorgen har lansert en ny nettportal: www.tilbakeføring.no. Ingvild Jansen, Sylvia Koffeld-Hamidane og Siv Gaarder fra KRUS er redaktører og innholdsansvarlige, mens representanter for både kriminalomsorgen, andre offentlige etater og frivillige organisasjoner har bidratt til utviklingen og kvalitetssikringen av innholdet.

www.tilbakeføring.no er ment å være et arbeidsverktøy som bidrar til engasjement og samarbeid på tvers av sektorer om den viktige samfunnsoppgaven som tilbakeføring er. Nettsiden er tiltenkt en bred målgruppe, ikke bare ansatte i kriminalomsorgen. Både innsatte selv, pårørende og samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor kan finne god informasjon.

Tilbakeføring.no er nyttig for alle som er involvert i å forebygge ny kriminalitet etter løslatelse, og gir hjelp til samarbeid om bolig, helse, rusavhengighet, økonomi, arbeid og utdanning og familie/nettverk. Nettsiden gir et overblikk over ressurser både innenfor og utenfor murene, samtidig som den bidrar til større åpenhet om kriminalomsorgens virksomhet.

I tillegg til kvalitetssikring av innholdet, har redaksjonen underveis i prosjektet gjennomført brukertesting med ulike brukergrupper: fengselsbetjentaspiranter, kriminalomsorgsansatte, kommunalt ansatte, pårørendeorganisasjon, frivillig sektor og privatpersoner.

faktaboks om tilbakeføring.jpg
Tips en venn Skriv ut