P1000437 - hele kullet utsnitt 1000x351

Vitnemålsseremoni

-klare til å jobbe som fengselsbetjenter

Høsten 2017 startet 75 aspiranter på studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring» ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Aspirantene som nå har fullført og bestått studiet, er klare for å ta fatt på pliktårstjenesten. Dette ble feiret med avslutning, gratulasjoner og vitnemålsutdeling ved KRUS.

P1000367 - hele kullet - utsnitt 4297x1541
Hele kull H17 i auditoriet.
P1000393 Simen Rem - utsnitt 3582x2481
Simen Rem sto for de kunstneriske innslagene.
P1000406 - utdeling av vitnemål - utsnitt 3869x2429
Utdeling av vitnemål ved, fra venstre: direktør i KDI Lise Sannerud, politisk rådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet Christoffer Pedersen, direktør ved KRUS Hans-Jørgen Bruker og administrasjonssjef ved KRUS Ellen Ekhaugen.
P1000421 - utdeling - fjernbilde - utsnitt 4708x2007
Vitnemålsutdeling. Helt til venstre i bildet sees Christian Øvergaard, assisterende avdelingsleder i administrasjonsavdelingen ved KRUS, som delte ut de nyervervede distinksjonene som viser at kullet ikke lenger består av aspiranter men fengselsbetjenter.

Aspirantkull H17 ved KRUS har på mange måter vært et spesielt kull. Ikke minst fordi de er et ekstrakull, som har gjennomført utdanningen samtidig som, men ikke parallelt med, de ordinære aspirantkullene. Med sine 75 aspiranter, er også kullet vesentlig mindre enn de siste års ordinære kull, som har hatt 150-175 aspiranter. Det var en ekstrabevilgning fra Stortinget som var bakgrunnen for det ekstra opptaket, og i talen sin viste direktør ved KRUS Hans-Jørgen Brucker, til at det kom inn rundt 1000 søknader til de 75 plassene. Brucker var selv med på opptaksdagene og intervjuet flere av de som fikk tilbud om plass, men også mange som ikke fikk dette. Av de 75 som fikk tilbud om å starte fengselsbetjentutdanningen, var det om lag 65 % som hadde erfaring fra arbeid i fengsel, en noe høyere andel enn for ordinære kull. Da kullet startet, var det med vissheten om at de var spesielt nøye utvalgt.

For KRUS betydde ekstrakullet at de som skulle undervise og administrere måtte kaste seg rundt, og de la ned en betydelig innsats for å få tilrettelagt studiet på kort varsel. I tillegg til de ansatte ved KRUS, var det også andre i kriminalomsorgen som kastet seg rundt for å legge til rette, nemlig opplæringsfengslene. Aspirantene gjennomførte praksisdelen av studiet i Indre Østfold fengsel, Kongsvinger fengsel, Hedmark fengsel og Åna fengsel.

Avslutningen til kull H17 ble holdt i auditoriet til KRUS. Aspirantene gikk inn i auditoriet som aspiranter, og ut halvannen time senere som fengselsbetjenter. I mellomtiden hadde de fått med seg hilsninger fra hele spekteret i kriminalomsorgen, fra taler ved representant for eget kull til Justis- og beredskapsdepartementet. Innimellom var det også kunstneriske innslag. Disse var det Simen Rem på gitar og vokal som sto for. Han var også med på de kunstneriske innslagene på kullets første dag på studiet. I mellomtiden har Rem startet i jobb som fritidsleder ved Indre Østfold fengsel, der han jobber mye med musikk med innsatte. Han la også inn en hilsen til kullet, der han både gratulerte med fullført utdanning, og løftet frem hvordan han har opplevd at møtet mellom de innsatte og de ansatte utgjør essensen i kriminalomsorgen.

Avslutningsseremonien ble ledet av Ellen Ekhaugen, administrasjonssjef ved KRUS. Hun sørget også for å både gratulere og å komme med et råd på veien. -Lytt til erfarne kolleger, men still spørsmål. Og vær gode rollemodeller, var budskapet fra Ekhaugen.

Første taler ut var Christoffer Pedersen, politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Han startet med et «gratulerer med dagen» for det som markerer begynnelsen på en karriere i norsk kriminalomsorg. -Et endret kriminalitetsbilde med færre vinningsforbrytelser og flere seksuallovbrudd hos innsatte gir nye og endrede utfordringer i kriminalomsorgen, poengterte Pedersen. I 2018 gjennomførte flere straff i samfunnet enn i fengsel, der det er friomsorgen som administrerer elektronisk soning. Dette gir nye muligheter for fengselsbetjenter når det kommer til arbeidssted og arbeidsoppgaver. Inn i dette, fortsatte Pedersen, er det uansett mennesker man jobber med, der det å være samtalepartner, rollemodell og veileder står sentralt.

Direktør i kriminalomsorgsdirektoratet, Lise Sannerud, gratulerte aspirantkullet. I talen sin la også hun vekt på at det er nå jobben virkelig begynner. -Fengselsbetjenter tilhører de profesjoner som aldri vil bli ferdig utdannede, minnet Sannerud om. Dere jobber med mennesker, fengselspopulasjonen er sammensatt og mennesker er ulike. Og selv om det finnes visse likhetstrekk, vil alle ha sin unike historie. Dette gjør relasjonskompetanse svært viktig for at de ansatte i kriminalomsorgen kan oppfylle samfunnsoppdraget, understreket hun, og la til at det er viktig for fengselsbetjentene å huske på at medmenneskelighet – som bidrar til å skape relasjoner – ikke synes i uniformen, men må vises på andre måter.

Dekanen er øverste leder for Studieavdelingen ved KRUS. Dekan Kjersti Hove benyttet også anledningen til å si noen ord til kullet, ut over å gratulere med vel gjennomførte studier. -Dere er det man kan kalle bakkebyråkrater, som har ansvar for å gjennomføre det politikerne har besluttet. Den makten dere i det daglige virket som fengselsbetjent har overfor de innsatte, må dere bruke på en bevisst og god måte, sa Hove. Gjennom studietiden har dere tilegnet dere kunnskap og ferdigheter til å foreta slike gode skjønnsmessige vurderinger. Dere er nå ferdige med en grunnutdanning, og vi håper å se dere igjen på KRUS, til kurs og videreutdanning. Ta vare på hverandre og støtt hverandre. Slik bidrar dere til et raust arbeidsmiljø, som er nødvendig for å gjøre en god jobb som fengselsbetjent, avsluttet Hove.

Det var også gjort plass til en tale fra kullets egne rekker, der de hadde valgt ut Cecilie Finsen til å representere seg. Finsen oppsummerte nok mye av det mange i auditoriet kjente på denne dagen. -Mange gode vennskap har utviklet seg gjennom studietiden. Dette er siste dag. Det er trist, men samtidig gøy. Det er nå det begynner! Takk for oss.

 

(Klikk på bildene til høyre i artikkelen for å se dem i større format)

Tips en venn Skriv ut