Virksomhetsstrategien et er hjelpemiddel for alle ansatte i kriminalomsorgen for å gjøre gode prioriteringer i arbeidet med å utføre samfunnsoppdraget og nå kriminalomsorgens overordnede mål. Virksomhetsstrategien forteller hva som er kriminalomsorgens visjon, hva som er våre verdier og hvilke fem strategiske områder vi skal jobbe med i perioden 2021-2026. 

Kurset er del av en e-læringsspakke som er under utvikling for nyansatte i kriminalomsorgen. 

Innhold

  • Kriminalomosrgens visjon
  • Kriminalomsorgens verdier
  • Kriminalomsorgens strategiske områder

Kurset består i en veksling mellom tekst, bilder, video og interaktive oppgaver.

Varighet

Kurset tar ca. 40 minutter å gjennomføre.

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen.

Finn kurset

Gå til https://virksomhetsplattformen.difi.no. Logg inn.

For å søke opp dette kurset, skriver du i søkefeltet: Virksomhetsstrategi for kriminalomsorgen 2021-2026. Får du opp mange lite relevante treff, forsøk %virksomhetsstrategi for kriminalomsorgen 2021-2026% (dvs. prosenttegn før og etter kursnavnet).