Hult arbeider med ulike prosjekter, som implementering av meritteringsordningen ved KRUS, ny VBU-plan, utvikling av veilederprofil og andre utredningsoppgaver/ høringer. Hun har ansvaret for student- og ansattutveksling og emneansvar for BA-emnet KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen. Hult er rådgiver i studieadministrative spørsmål, og har noe undervisning og veiledning.

Bakgrunn

Hult er utdannet sosionom, og er cand.polit i sosialt arbeid. Hun har også PPU i yrkesfag, videreutdanning i Yrkespedagogisk utviklingsarbeid, videreutdanning i Veiledning og coaching, og Master i utdanningsledelse. Hun er utdannet mental trener og coach, og har utdanning fra Handelshøyskolen BI innen strategisk kompetansestyring og opplæringsplanlegging, samt diverse andre kurs.

Hun har mangeårig undervisningserfaring og ledererfaring fra ulike felt, samt har deltatt i endringsprosesser, bl.a. fusjonsprosessen mellom HiO og HiAk til HiOA og ulike utviklingsoppgaver. Hult har også jobbet med praksis i yrkesfaglærerutdanningene.