Utdanningstilbudet er en kriminalomsorgsfaglig etatsutdanning for alle ansatte i arbeids- og verksdriften. Den strekker seg over ca. elleve måneder og inneholder fire firedagers samlinger ved KRUS. I forkant av første samling og mellom samlingene skal det avsettes arbeidsdager til fjernundervisning. Disse er fordelt slik at det gjennomgående vil være én dag per uke. De fleste arbeidsdagene er gruppebaserte. Deltakerne er avhengig av tilgang til internett, fordi gruppemøtene foregår på kommunikasjonsplattformen Teams og læringsplattformen Canvas. Alle deltakere på VBU må ha bærbar PC til studiene. Det må påregnes utskrift og innkjøp av noe litteratur. I tillegg får deltakerne noe læringsmateriell av KRUS ved oppstart.

Deltakerne må ha grunnleggende kunnskap i databehandling, slik som tekstbehandling, e-post og internett. Dette er en forutsetning for å delta.

Detaljert kjøreplan for utdanningsforløpet vil være klar og bli tilsendt deltakerne i forkant av oppstart. Målet med utdanningen er å gi ansatte i arbeidsdriften en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning, slik at de får kompetanse til å nå de mål arbeidsdriften har i en helhetlig kriminalomsorg.

Innhold:

Undervisningsmodellen består av fem emner:

Emne 1: Digitale og skriftlige ferdigheter
Emne 2: Kriminalomsorgens mål og verdier
Emne 3: Sikkerhet i kriminalomsorgen
Emne 4: Verksbetjenten i Tilbakeførings- og miljøarbeidet
Emne 5: Verksbetjentens rolle som arbeidsleder og tilrettelegger


Målgruppe

Ansatte i arbeids- og verksdriften i kriminalomsorgen uten kriminalomsorgsfaglig utdanning