www.krus.no

Verksbetjentutdanningen (VBU 2020-2021)

Utdanningstilbudet er en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning for alle ansatte i arbeids- og verksdriften. Den strekker seg over ca. ti måneder og inneholder fire samlinger på KRUS.

Mellom samlingene skal det avsettes arbeidsdager til fjernundervisning. Disse er fordelt slik at det gjennomgående vil være en dag per uke. De fleste arbeidsdagene er gruppebaserte. Fjernundervisningen er databasert med plattformen ”Canvas”. Gruppemøter vil foregå via Skype og internett. Deltakerne er avhengig av tilgang til internett via bredbånd. Alle deltakere på VBU må ha bærbar PC til studiene. Det må påregnes utskrift og innkjøp av noe litteratur. I tillegg får deltakerne noen gratis lærebøker av KRUS ved oppstart. 

Deltakerne må ha grunnleggende kunnskap i databehandling, slik som tekstbehandling, e-post og internett. Dette er en forutsetning for å delta.

Deltakerne vil bli gitt noen enkle lese- og skriveoppgaver som skal utføres og leveres KRUS før første samling.

Detaljert kjøreplan for utdanningsforløpet vil være klar og bli tilsendt deltakerne i løpet av uke 21 i 2020. Målet med utdanningen er å gi ansatte i arbeidsdriften en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning, slik at de får kompetanse til å nå de mål arbeidsdriften har i en helhetlig kriminalomsorg.

Innhold:

Undervisningsmodellen består av tre emner:

Emne 1: Etatskunnskap og sikkerhet i fengsel
Emne 2: Verksbetjenten i miljøarbeid og tilbakeføringsarbeidet
Emne 3: Verksbetjentens rolle som arbeidsleder og tilrettelegger

Målgruppe:

Ansatte i arbeids- og verksdriften uten kriminalomsorgsfaglig utdanning

Samlinger:

Første samling:          17.-20.august 2020
Andre samling:           23.-26.november 2020
Tredje samling:           25.-28.januar 2021
Fjerde samling:           07.-10.juni 2021

Sted: KRUS, Solheimsgata 21, Lillestrøm

 

Ansvarlig: Geir Eskeland

E-post: geir.eskeland@krus.no

Påmeldingsfrist: 15. april 2020

 

-

Tips en venn Skriv ut