Verksbetjentutdanning

KDI har bestemt at det ikke gjennomføres opptak til verksbetjentutdanning i 2019. VBU 2019-2020 utgår.

Utdanningstilbudet er en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning for alle tilsatte i arbeids- og verksdriften. Den strekker seg over ca. ti måneder og inneholder fire samlinger på KRUS. Mellom samlingene skal det avsettes arbeidsdager til fjernundervisning. Disse er fordelt slik at det gjennomgående vil være en dag per uke. De fleste arbeidsdagene er gruppebaserte. Fjernundervisningen er databasert med plattformen ”It’s Learning”. Gruppemøter vil foregå via Skype og internett. Deltakerne er avhengig av tilgang til internett via bredbånd. Alle deltakere på VBU må ha bærbar PC til studiene.

Utdanningen lagt opp med tre hovedemner:

1. Etatskunnskap og sikkerhet i fengsel
2. Verksbetjenten i miljøarbeid og tilbakeføringsarbeidet
3. Verksbetjentens rolle som arbeidsleder og tilrettelegger

For mer informasjon og påmelding, kan du gå via "kalender" eller "kurs og konferanser" i menyen til høyre på siden.

 

 

Tips en venn Skriv ut