JSBråthen 6

utreiing snart klar

Jon Sverre Bråthen gjesta KRUS

KRUS fekk 6. november besøk av regiondirektør for Kriminalomsorga region øst, Jon Sverre Bråthen. Bråthen leiar arbeidet med å utreie ny modell for organisering av kriminalomsorga.

JSBråthen 6
JSBråthen 6

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om ei utreiing av ein to-nivåmodell for oppbygging av kriminalomsorga, der dagens regionale nivå utgår. 1. desember skal arbeidet vere ferdig og ein presentasjon av to moglege modellar leggjast fram for departementet.

Bråthen fortalde dei ansatte ved KRUS korleis prosjektgruppa har arbeidd med oppgåva, og kva for utfordringar dei ulike alternative løysingane har.

Tips en venn Skriv ut