Prosjektansvarlig: førsteamanuensis Elisabeth Fransson
Øvrige prosjektdeltagere: seniorrådgiver Trond Martinsen

Forskningsprosjektet er finansiert av KRUS og skriver seg inn i KRUS' forskningsstrategi om å utvikle praktisk kriminalomsorgskunnskap knyttet til ungdoms straffegjennomføring. 

Målet med dette forskningsprosjektet er å utvikle praktisk kriminalomsorgskunnskap om ungdommer i fengsel og friomsorg og deres straffegjennomføringsprosesser. Videre hvordan det arbeides med progresjon og tilbakeføring for ungdom som er under straffegjennomføring.

Den metodiske tilnærmingen i prosjektet er institusjonell etnografi og består av kartlegging, samtaler, tekstanalyse og deltakende observasjon.

Samarbeidende institusjoner har vært Oslo fengsel, Friomsorgen i Oslo og prosjekt Ung Ut.

Prosjektperiode: 2015 - 2020.

Publikasjoner

Fransson, E., Martinsen, T.E. & Gaarder, S. (2020): Fanget i limbo? Glippsoner som følge av administrative rutiner i norsk politi og kriminalomsorg. Tidsskrift for ungdomsforskning (under arbeid).

Fransson, E. Martinsen, T. & Staksrud, E. (2019) Rape in the age of internet. In Marie B. Heinskou, May-Len Skilbrei og Kari Stefansen (red.): Rape in the Nordic Countries. London: Routledge.

Martinsen, T.J. (2016): Når blodet bruser og ting skjer, unge menns reise gjennom strafferettssystemet. Master i sosial – og velferdsfag, Høgskolen på Lillehammer.