Culbertson underviser høsten 2020 i emnet KRUS2300 Miljøarbeid og tilbakeføring II.

Bakgrunn

Culbertson er utdannet fengselsbetjent, og er til vanlig aspirantveileder i Halden fengsel, der hun har jobet siden 2009. Culbertson har tidligere jobbet i flere andre fengsel. Hun har erfaring fra barnevernsarbeid og arbeid med mindreårige asylsøkere, og har også jobbet i sikkerhetspsykiatrien.

Ved siden av å være utdannet fengselsbetjent, har Culbertson bl.a. utdanning innen psykisk helsearbeid.