Normann har ansvar for emnene KRUS1000 Introduksjon til fengselsbetjentrollen og kriminalomsorgen I og KRUS2200 Sikkerhet og risiko II. For tiden arbeider Normann med FoU-prosjektene «Ren trening i fengsel» i samarbeid med Anti-doping Norge og forskningsavdelingen ved KRUS og "PRISM" i samarbeid med SIFER og forskningsavdelingen ved KRUS.

 

Bakgrunn

Normann har mastergrad i offentlig ledelse og styring fra HiNN, og har en rekke tilleggsutdanninger innen sikkerhets- og beredskap. Han er utdannet fengselsbetjent fra KRUS og har tjenestegjort ved Ullersmo fengsel som fengselsbetjent og fengselsførstebetjent. I tillegg har han flere års erfaring fra Forsvaret, nasjonalt og internasjonalt, og har også jobbet flere år som sikkerhetskonsulent for både private og offentlige virksomheter.