Celledør

Tilbud til kvinner i fengsel

- Ikke dårligere

Forsker Ragnar Kristoffersen ved KRUS har publisert en kronikk på forskning.no, der han hevder at kvinnelige innsatte samlet sett ikke har et dårligere soningstilbud enn menn dersom man ser på de mest sentrale tilbudene til innsatte og korrigerer for forskjeller i soningstid. Han fikk svar fra Åshild Marie Vige i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som har skrevet en rapport om kvinners soningsforhold. Ragnar Kristoffersen har svart på kronikken til Vige i form av en ny kronikk der han utdyper sitt syn, og det har siden kommet nye innlegg fra både Vige og Kristoffersen. Siste innlegg, samt lenker til foregående innlegg, kan man finne her

Tips en venn Skriv ut