Senter for tilbakefallsstudier (Centre for Reoffending Studies) er opprettet for å styrke og synliggjøre forskning på og om tilbakefall i kriminalomsorgen. Forskningssenter er en organisasjonsform som benyttes i universitets- og høgskolesektoren for å styrke fagmiljøer innen et avgrenset fagområde.

Senter for tilbakefallsstudier skal synliggjøre og fremme forskning om tilbakefall, tiltak og faktorer som fremmer eller hemmer tilbakefall etter straffegjennomføring i kriminalomsorgen.

Les mer på nettsiden tilbakefall.no