Lystad har vært ansatt ved KRUS siden 1992 og har jobbet med flere ulike tema, både med planlegging og undervisning. For tiden er han involvert i fagområdet tilbakeførings- og miljøarbeid, samt verksbetjentutdanningen.

Bakgrunn

Lystad er idrettskandidat fra Norges Idrettshøgskole med sosiologi og engelsk i fagkretsen. Han har bakgrunn fra Forsvaret og som lærer på barnetrinnet  og på videregående skole, og han har arbeidet fire år som konsulent i kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet. Lystad har også arbeidet ett år som idrettskonsulent ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Av tilleggsutdannelse har han gjennomført et studium i kognitiv endringsmetodikk med domfelte på Høgskolen i Lillehammer og et studium i profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Lystad har også diverse kurs innenfor motiverende samtale og har gjennomført kurset Training New Trainers (TNT) for MI-trenere.