Program mot ruspåvirket kjøring er en alternativ straffereaksjon overfor personer som ellers ville blitt dømt til ubetinget fengselsstraff for ruspåvirket kjøring. Straffereaksjonen består av fire deler: individuelle samtaler, kontroll, kartlegging av behandlingsbehov og 20-30 timer samtaleorientert undervisning. Innholdet for den samtaleorienterte undervisningen er beskrevet i en gjennomføringsmanual fra KRUS. Ved å delta i programmet skal domfelte få økt forståelse av egen rusatferd og risiko forbundet med denne, økt motivasjon til å endre slik atferd, og hjelp til å finne frem til måter å hjelpe seg selv på for å unngå ny ruspåvirket kjøring. Innholdet skal gi kunnskap om konsekvenser av ruspåvirket kjøring og bevisstgjøre domfelte til å ta ansvar for egne handlinger.

Innhold

Kurset har hovedfokus på innholdet i den samtaleorienterte undervisningen, men gir også en innføring i helheten i straffereaksjonen.

Opplæringens mål er at deltakerne skal få:

  • kunnskap om innholdet i den samtaleorienterte undervisningen
  • kjennskap til bakgrunnen til valg av tilnærmingsmåte
  • kjennskap til helheten i straffereaksjonen
  • øve på programlederrollen i deler av gruppesamlingene

Målgruppe

Ansatte som har ansvar for gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring.