Kurset gir en kort introduksjon til ulike typer straffer og varetekt, og viser hvordan kriminalomsorgen er involvert i gjennomføringen av de ulike straffene. Kurset gir også en innføring i forskjellige måter man kan gjennomføre en fengselsstraff på (straffegjennomføringsformer) og prøveløslatelse. Siste del av kurset gir en oversikt over regelverket som gjelder for kriminalomsorgen og hvordan man finner frem til bestemmelsene. Det gis en innføring i straffegjennomføringsloven §§ 2 og 3 (formåls- og innholdsparagrafen) og bestemmelser om hvem som har beslutningsmyndighet i forskjellige saker. 

Kurset er en del av en større e-læringspakke for nyansatte i kriminalomsorgen som lanseres etter hvert.

Innhold

  • Straff og varetekt
  • Straffegjennomføringsformer og prøveløslatlse
  • Regelverk

Varighet

Kurset tar ca. tre timer å gjennomføre dersom man i tillegg til å lese og lytte tar seg tid til refleksjoner og løser oppgaver underveis.

Målgruppe

Nyansatte i kriminalomsorgen, aspiranter og andre som ønsker å lære om straff, varetekt, straffegjennomføringsformer og regelverk.

Finn kurset:

Gå til https://virksomhetsplattformen.difi.no. Logg inn.

For å søke opp dette kurset, skriver du i søkefeltet: straff og varetekt. Får du opp mange lite relevante treff, forsøk %straff og varetekt% (dvs. prosenttegn før og etter kursnavnet).