Aarlie er instruktør i fysisk maktanvendelse. Han er også instruktør/kursholder innen konfliktdempende kommunikasjon.

Bakgrunn

Aarlie ble ferdig utdannet fengselsbetjent fra KRUS i 2009.