Prosjektet ledes av: førsteamanuensis Elisabeth Fransson
Øvrige prosjektdeltagere: Odd Gjøen

Prosjektet er et samarbeid mellom KRUS og Borg Bispedømmeråd

Paraplyprosjektet Soning & forsoning består av to forskningsprosjekter som begge fokuserer kirken som importert tjeneste i norske fengsler. Målet med forskningsprosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap om barn og unge i norsk kriminalomsorg ut i fra et sjelesorgsperspektiv.

Det første forskningsprosjektet var en studie av sjelesorg i grupper for domfelte menn i et høysikkerhetsfengsel i Norge. Inspirert av Niclas Luhmann sine teorier om sosiale systemer, var fokuset sjelesorg i grupper og ritualers kollektive kraft i overgangen fra fengsel og ut.

Målet med det nye forskningsprosjektet er å gå videre og studere soning og forsoning blant barn og unge i fengsel. Den metodiske tilnærmingen består av samtaler med barn og ungdom mellom 15 og 20 år ut i fra grunntanker knyttet til etikk i sjelesorg. 

Prosjektetperiode: 2019 - 2024.

Publikasjoner:

Gjøen, O. & E. Fransson (2018) Riters kollektive kraft i overgangen fra fengsel og ut. Tidsskrift for praktisk teologi 2018; Volum 35.(2)

Fransson, E. & Gjøen, O. (2019) Kan kirken skape ritualer i overgangen fra fengsel og ut? www.forskning.no