Evenstad jobber primært med oppgaver knyttet til lederutvikling innen etter- og videreutdanningen ved KRUS.

Bakgrunn

Evenstad har doktorgrad innen organisasjonskommunikasjon fra Université Côte d'Azur (2016) hvor hun også underviste i ulike fag innen kommunikasjon i 4 år.

Hun har vært Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet hvor hun underviste i ulike emner innen ledelse, organisasjon, endringsledelse, personalledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, konflikthåndtering og kriseledelse, innovasjonsledelse og velferdsteknologi. Hun har også en faglig tilknytning som assosiert forsker i SIC.Lab Mediterranée ved Université Côte d'Azur.