IMG_8798_cropped_2234x802

KULL H20 (2020-2021)

667 søkte om  bli fengselsaspirant med oppstart hausten 2020. Vi har nå gått igjennom søknadene, og har kalla inn om lag 200 til opptaksprøve.

Opptaksprosessen for kull H20. Oppdatert 23.5.20.

Det no sendt ut svar til alle som har søkt om å komme inn på fengselsbetjentutdanninga for Kull Haust-20.Takk til alle som viste interesse for utdanninga!

Det var totalt 677 søkarar, og drygt 200 av desse kjem vidare til opptaksprøve. Intervjua i forbindelse med opptaket er i gang.

Lurer du på kva KRUS har vektlagt i vurderingane av kven som har vorte kalla inn til opptaksprøvar og kven som ikkje har vorte kalla inn?

Blant faktorane som har trekt opp i rangeringen av søkarar som har dokumentert at dei er kvalifiserte, er gode skoleprestasjonar og arbeidserfaring. Samtidig har søknadstekstar som var mangelfulle og lite utfyllande, trekt ned i vurderinga av søkaren.

I tillegg var det ein del søkarar som ikkje var kvalifiserte på bakgrunn av dei krava KRUS stiller. Dette gjeld mellom anna at dei ikkje oppfylte krava til skolegang, vandel, helse eller førarkort. Ein del hadde heller ikkje lagt ved nødvendig og etterspurt dokumentasjon i søknaden sin.

For de som ikkje nådde opp denne gongen: Velkommen som søkar ved eit seinare høve.

 

 

KRUS viser elles til Samordna opptak og forskrift om opptak til høgare utdanning om oppnådd generell studiekompetanse, krav til norsk og realkompetansevurdering. Sistnemnde blir utført iht. eigne minimumskrav fastsett av KRUS.

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut