Smittevernstiltak ved KRUS

KRUS forholder seg nasjonale tiltak når det gjelder tilgang til høgskolens bygg og gjennomføring av undervisning, kurs og arrangementer. 

Hvis du er syk eller mistenker smitte skal du ikke møte i KRUS sine lokaler.

Undervisning, kurs og konferanser høsten 2021

Høstens undervisning er planlagt slik at aspirantkullene HK21H og HK20V er fysisk til stede ved KRUS annenhver uke. Vi vil følge denne planen også etter at nasjonale råd om avstand og ekstra smitteverntiltak opphører, blant annet av hensyn til forutsigbarhet for aspirantene og det undervisningsopplegget som er planlagt.

Første bachelor-samling gjennomføres med frivillig fysisk oppmøte. Hvorvidt samlingene ut over høsten vil være fysiske samlinger eller digitale vil avhenge av smittesituasjonen og vurderinger med tanke på hva som er mest hensiktsmessig. Studenter får informasjon om dette i god tid før samlingene.

Flere kurs og konferanser vil være digitale denne høsten, samtidig som vi vil åpne opp for økt grad av fysisk tilstedeværelse basert på de til enhver tid gjeldende retningslinjene.

Veileder for smittevern

Last ned KRUS sin veileder for smittevern her (pdf).

Symptomer på Covid-19 mens du er ved KRUS?

KRUS har laget tiltakskort som beskriver hva du skal gjøre hvis du får symptomer mens du er i KRUS sine lokaler. Tiltakskortet kan du laste ned her (pdf).

Sikresiden.no

KRUS bruker sikresiden.no til å dele informasjon om sikkerhet og beredskap, herunder smittevernstiltak. For å få opp informasjon som er spesielt tilpasset KRUS, må du velge "KRUS" som virksomhet når du kommer inn på siden.

Under ligger lenker til tre korte e-læringskurs fra sikresiden, som vi ønsker at du gjennomfører før du møter i KRUS sine lokaler:

Kurs i koronavirus: Håndvask (lenke til sikresiden.no sitt e-læringskurs)
Kurs i koronavirus: Hold avstand (lenke til sikresiden.no sitt e-læringskurs)
Kurs i koronavirus: Smittebærende flater (lenke til sikresiden.no sitt e-læringskurs)