I perioder har det vært strenge restriksjoner på hvor mange som har kunnet oppholde seg i lokalene våre, og mye av undervisningen har blitt gjennomført digitalt. Kurs og konferanser har blitt gjennomført digitalt der dette har vært mulig.

Per oktober 2021 er mye av aktiviteten ved KRUS som før pandemien, med både aspiranter og kursdeltagere til stede i lokalene våre.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets anbefalinger gjelder per 18.10.21 tilsvarende "normal hverdag med økt beredskap".

Du skal fortsatt skal holde deg hjemme om du er syk eller får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjoner.

God hånd- og hostehygiene anbefales fortsatt. Dette forebygger også smitte av andre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa.

Les mer om generelle smittevernråd på nettsiden til folkehelseinstituttet (ekstern lenke).

KRUS og covid-19

De fleste tiltak ved KRUS er avsluttet. Dersom du ønsker å lese mer om noen av de tiltakene vi har hatt i løpet av 2021, kan du lese mer i artikkelen "Smitteverntiltak som gjelder for KRUS". Der finner du blant annet lenker til KRUS' veileder for smittevern og "kurs i koronavirus" fra vår samarbeidspartner på sikkerhet, sikresiden.no.