I perioder har det vært / er det strenge restriksjoner på hvor mange som har kunnet oppholde seg i lokalene våre, og mye av undervisningen har blitt gjennomført digitalt. Kurs og konferanser har blitt gjennomført digitalt der dette har vært mulig.

Per oktober 2021 er mye av aktiviteten ved KRUS som før pandemien, med både aspiranter og kursdeltagere til stede i lokalene våre.

Folkehelseinstituttet

Les mer om generelle smittevernråd på nettsiden til folkehelseinstituttet (ekstern lenke).

KRUS og covid-19

KRUS følger nasjonale og regionale smitteverntiltak.