Når har KRUS sommerstengt?

Kontoret og telefonlinjen er stengt mellom 1. juli-4.august.

Hvordan kan jeg kontakte KRUS i sommer?

Du kan kontakte oss på e-postadresse krus@krus.no, som vil være betjent gjennom hele sommeren. 

Du kan også kontakte en av våre ansatte direkte. 
Kontaktinformasjonen til ansatte ved KRUS finner du her.

Har du spørsmål om opptak kan du kontakte oss på e-postadresse opptak@krus.no

Når er det vanlige åpningstider igjen?

Det er vanlige åpningstider og åpen telefonlinje fra mandag 5. august. 

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer!