Sinnemestringsprogrammet er rettet mot innsatte og domfelte som har utfordringer knyttet til sinne og aggresjon. Det er også mulig å bruke programmet i individuelle samtaler med innsatte og domfelte.

Programmet skal bevisstgjøre deltakerne i ulike stadier i sinne-, endrings- og tankeatferd. Det skal også gi en forståelse av sammenheng mellom følelser, tanker og atferd. Programmet skal også sette sinne inn i et større perspektiv for deltakerne, blant annet gjennom å kunne reflektere rundt sammenhengen mellom samfunn og individ. Sinte mennesker kommer fra et sted!

Programmet har åtte leksjoner à to timer, som gjennomføres med to-tre leksjoner per uke. En hel gjennomføring vil ta ca. én måned og ledes av to gruppeledere.

Innhold

  • Sinne, samfunn og individ
  • Gjennomgang av leksjonene i programmet
  • Ulike mestringsstrategier og -teknikker
  • Metoder for gjennomføring i gruppe og én-til-én
  • Øvelser i grupper
  • Veiledning og erfaringsdeling

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen, og samarbeidspartnere, som ønsker å jobbe målrettet med domfelte/innsatte som har utfordringer knyttet til sinne og aggresjon.

Annet

For å sikre gjennomføring lokalt, er det ønskelig at minimum to ansatte fra samme enhet/avdeling deltar i opplæringen.