Kurset Sikkerhet ved straffegjennomføring i samfunn er et kurs for ansatte som har møter med domfelte på kontoret, oppsøker domfelte i deres hjem eller ved andre eksterne lokasjoner. Hovedinnholdet i kurset er å forstå alvorlige uønskede hendelser slik at det kan etableres barrierer for å unngå at slike hendelser skjer i fremtiden. Kurset er case-basert. Deltakerne analyserer uønskede hendelser og skisserer løsninger for å jobbe aktivt med å redusere sannsynligheten for at slike hendelser inntreffer. Deltakerne skal også jobbe med å beherske konsekvensreduserende tiltak når en uønsket hendelse har inntruffet.

Det vil bli lagt vekt på en pedagogisk tilnærming og refleksjon i kurset. 

Innhold

  • Risikoanalyse
  • Sikkerhetsbarrierer  
  • Sikker jobbanalyse
  • Personalarm
  • Selvforsvar/frigjøringsteknikker

Målgruppe

Kurset er for de regionale instruktørene i kriminalomsorgen.

Annet

For at de regionale instruktørene skal kunne tilby kurset Sikkerhet ved straffegjennomføring i samfunn til de ansatte i friomsorgen på et senere tidspunkt, går de selv gjennom/utvikler kurset de ansatte i friomsorgen skal lære.