Artikkelpresentasjon 1000x300 4

Norsk lovgivning om psykisk utviklingshemming og tilregnelighet

Ny artikkel om norsk lovgivning vedrørende psykisk utviklingshemming og tilregnelighet publisert Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice: Criminal Responsibility and Challenges in the Criminal Justice System for People with Intellectual Disability in Norway
Hilde Pape - grå bakgrunn 1000x300

Ny publikasjon

Hilde Pape

Hilde Pape, forsker ved ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, har skrevet et kapittel i den nylig utgitte «Cannabisboka» sammen med forsker Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet. Tittelen er «Forebygging under forbud».
forside - mentorordningen 1000x300

Ny publikasjon:

Mentorordningen i kriminalomsorgen

Det har de siste årene blitt lagt ned en stor innsats for å forebygge radikalisering i norske fengsler. Nå har mentorordningen i krimnalomsorgen blitt evaluert. I evalueringsrapporten argumenteres det for at mentorordningen bidrar positivt i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, samt i arbeidet med rehabilitering av radikaliserte innsa...
fotlenke465

Marianne Kylstad Øster og Tore Rokkan

The Norwegian approach to electronic monitoring

Ny artikkel om EK publisert i amerikansk tidsskrift
Forside

Elisabeth Fransson, Francesca Giofrè & Berit Johnsen (Eds.)

Prison, Architecture and Humans

Prison, Architecture and Humans is the result of a collaboration between researchers and architects from Italy, Norway and Sweden. It presents new approaches to prison architecture and penological research by focusing on prison design, prison artefacts, everyday prison life and imprisoned bodies. The book will be of interest to students, researcher...
_DSC3711

Gjesteblogg

Nordic exceptionalism and politics

Berit Johnsen har vært gjesteblogger på sidene til Institute of Criminology ved University of Cambridge
Norgerhaven

A climate survey

Norgerhaven

Norgerhaven prison is exceptionally well and closely managed, with outstanding cooperation between the Norwegian and Dutch staff involved. The complexity of the task (of combining Norwegian and Dutch practices and cultures) has generated a level of dialogue and reflection among the staff at all levels that is very impressive, and this in itself cou...
Artikkelpresentasjon 1000x300 2

Ny publikasjon

"Å bryte linja"

Knut Mellingsæter Sørensen, høgskolelektor ved KRUS, har publisert artikkelen "Å bryte linja -Rutiner og fleksibilitet i organisering av fengslingen etter terrorangrepet 22/7-11", i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 01/2017 (Volum 32). 
Artikkelpresentasjon 1000x300 2

Nye publikasjoner:

Håndbøker

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har publisert to håndbøker for ansatte i kriminalomsorgen: Én om personundersøkelser og én om radikalisering og voldelig ekstremisme.
Artikkelpresentasjon 1000x300 5

Crhistine Friestad (og Torbjørn Skardhamar):

Ny publikasjon

Saman med Torbjørn Skardhamar, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, har førsteamanuensis ved KRUS, Christine Friestad, skrive artikkelen "The criminal career of men convicted of rape: evidence from a Norwegian national cohort", publisert i tidsskriftet Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Preven...
Artikkelpresentasjon 1000x300 5

Berit Johnsen m.fl. i ny artikkel:

Om utviklinga av fengselsbetjentyrket

Saman med Anders Bruhn, frå Department of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Örebro, Sweden og Per Åke Nylander, Department of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Örebro, Sweden, har forskingsleder ved KRUS, Berit Johnsen, skrive artikkelen "From prison guards to… what? Occupational development of prison officers in...
Artikkelpresentasjon 1000x300 1

Anne Bukten m.fl. med ny rapport:

Rusmiddelbruk og helsesituasjon

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), har kommet med en ny rapport om rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel. Én av rapportforfatterne, Anne Bukten, jobber som post.doc. ved SERAF, ved siden av at hun er ansatt som førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Bukten leder prosjektet ...
Artikkelpresentasjon 1000x300 5

Ny forsking:

Yngve Hammerlin

KRUS-forskar Yngve Hammerlin har nyleg publisert artikkelen "Et kritisk sideblikk på forebyggingsarbeidet i fortid, nåtid eller framtid" i tidsskriftet Suicidologi. Du kan laste ned artikkelen på sida du kjem til ved å klikke her.
Artikkelpresentasjon 1000x300 4

Nordisk kriminalomsorg:

Nordisk statistikk

Nordisk kriminalstatistikk for perioden 2010-2014 er nå klar. Dette er et samarbeid mellom statistikere i de nordiske landene, og det er Ragnar Kristoffersen fra KRUS som har stått for denne nordiske utgaven av statistikken. 
Artikkelpresentasjon 1000x300 2

Ny publikasjon:

Tore Rokkan (m.fl.)

Forsker ved KRUS, Tore Rokkan, har sammen med forskerkolleger utgitt artikkelen "How was your day? Exploring a day in the life of probation workers across Europe using practice diaries" i tidsskriftet European Journal of Probation.