Winther Akseth underviser og veileder i emnet KRUS2300 Miljøarbeid og tilbakeføring og KRUS2400 Profesjonsforståelse og etikk.

Bakgrunn

Winther Akseth har en mastergrad i kriminologi fra UiO, og har skrevet om hvordan ulike profesjoner og etater definerer risiko- og sikkerhetsbegreper. Hun har også jobbet med kvinner i aktiv rus med samtidig psykisk lidelse i Velferdsetaten, og er interessert i blant annet recovery, selvbestemmelse og brukermedvirkning.