Innenfor temaet radikalisering kommer det stadig ny kunnskap som kan påvirke kriminalomsorgen. Opplæringen vil gi deltakerne økt kompetanse innenfor radikalisering som fagbegrep, samt refleksjoner knyttet til radikaliseringens betydning for kriminalomsorgen.

Radikaliseringskoordinatorene har ansvaret for den lokale opplæringen innenfor temaet.

Målgruppe

Kriminalomsorgsdirektoratet har i samråd med regionene valgt ut aktuelle radikaliseringskoordinatorer som inviteres til samlingene.