KRUS arrangerer årlig en samling for regionale instruktører i fysisk maktanvendelse. Dette er en samling som bidrar til jevnlig oppdatering og regodkjenning av utvalgte regionale instruktører. Etter at de regionale instruktørene har gjennomgått regodkjenning på denne samlingen, kan de regodkjenne de lokale instruktørene i regi av regionene.

I løpet av en treårsperiode vil samlingene gi regodkjenning til instruktører innen alle disipliner innenfor faget.

Målgruppe

Regionale instruktører i fysisk maktanvendelse. Aktuelle deltagere får innkalling.