KRUS arrangerer årlig en samling for lokale instruktører i fysisk maktanvendelse som er knyttet opp mot aspirantene ved opplæringsfengselene. Dette er en samling som bidrar til jevnlig oppdatering.

Målgruppe

De lokale instruktører i fysisk maktanvendelse ved opplæringsfengslene i kriminalomsorgen som er knyttet opp mot opplæring av aspirantene i 2. og 3. semester.