Samlingen vil ha fokus på oppfølging av kvinnestrategien og etterlevelse av nasjonale og internasjonale forpliktelser. Det blir også rom for erfaringsutveksling om funksjonen som kvinneansvarlig.

Målgruppe

Kvinneansvarlige i fengsler og ved friomsorgskontorer.

Annet

For ansatte i kriminalomsorgen: Husk at det ikke dekkes overnatting i forbindelse med dette arrangementet. Les mer under "Praktisk informasjon om kurs og konferanser".