Antallet innsatte og domfelte i kriminalomsorgen som har et problematisk forhold til bruk av rusmidler har vært høyt i mange år, og en vesentlig andel av de domfelte har begått rusrelaterte lovbrudd. Rusmiljøet endrer seg, men behovet for hjelp er stadig til stede. Det er etablert en rekke tiltak for å yte hjelp til de som trenger det.

Arrangementet vil direktestrømmes for de som ønsker å delta digitalt.

Innhold

  • Trender i bruk av rusmidler
  • Tegn og symptomer
  • Bevissthet om sammenhengen mellom rusproblematikk og levekårsutfordringer
  • Avhengighet og skadevirkninger
  • Endring, motivasjon og mestring
  • Brukererfaringer
  • Hva kan kriminalomsorgen tilby?
  • Forpliktelser, avtaler og regelverk i kriminalomsorgen

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.