Bull er nettredaktør for krus.no. Hovedoppgavene inkluderer kommunikasjonsfaglig rådgivning og å oppdatere informasjon og å skrive nyhetssaker til nettsiden til KRUS. Bull underviser i tema knyttet til etikk og skjønnsutøvelse.

Bakgrunn

Bull er cand.philol. med hovedfag i filosofi. Hun har blant annet erfaring fra undervisning og sensorabeid ved UiO og fra kurs- og foredragsvisrksomhet innen yrkes- og profesjonsetikk og kommunikasjon for en rekke ulike yrkesgrupper. Bull har også vært med på å utvikle og administrere kurs innen ulike fagområder.