GPU 2 -utsnitt 3

programlederutdanning (GPU)

-nytt opplæringstilbud for tilsatte

3. – 7. november ble den første grunnleggende programlederutdanningen gjennomført. Kurset er et tilbud til de som i dag jobber med program, eller ønsker å utvikle seg faglig med tanke på å bli programleder. Innholdet er bygget opp rundt teori og fagområder som er sentrale i de programmene som benyttes i kriminalomsorgen.

GPU 2 -utsnitt 2
GPU 1 -utsnitt
GPU 3 -utsnitt
GPU - 2014-11-06

Målet med kriminalomsorgens virksomhet er ifølge virksomhetsstrategien at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Programvirksomheten er et bidrag i dette arbeid.

Hovedtema i opplæringen er gruppeteori, kognitiv teori og motiverende samtale.  Andre temaer er bl. a. hva som kreves av en programleder, what – works, programlederatferd, desistance teori og tilbakefallsteori. I forbindelse med pilotgjennomføringen er det laget et utkast til teorikompendium hvor aktuell og relevant teori knyttet til programvirksomheten i norsk kriminalomsorg er samlet. Alle tema er relatert til gjennomføring av program – individuelt eller i gruppe.

Det var en motivert og engasjert gruppe som deltok på kurset. Deltakerne kom fra fengsel og friomsorg, og de hadde varierende grad av erfaring som programledere og/eller gruppeledere.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var positive. Det opplevdes som nyttig for de som skulle starte opp som programledere fordi de fikk en faglig forankring og praktisk øving som programleder. Mer erfarne programledere fikk repetert teori, og fikk påfyll av nyttig kunnskap og veiledning i sin rolle som programleder.

Eksempler på tilbakemeldingene fra deltakerne:

«Burde vært obligatorisk for alle før de skal ha program/grupper.»

«Det var god balanse mellom teori og øving – kurset har nytte langt ut over programledervirksomhet.»

Tips en venn Skriv ut