Arbeidsdriften skal være økonomisk bærekraftig samtidig som den skal bidra til at innsatte får styrket sin kompetanse for en fremtid uten kriminalitet. Arbeidsdriften må utvikle sterke, gode produkter, basert på produksjonsmetoder som gir læringsutbytte for innsatte med ulike læringsmål. Design- og næringsorientert produktutvikling er viktige elementer for å lykkes med begge deler.

Kurset gir teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i designmetodikk og produktutvikling. Kurset gjennomføres i samarbeid med Bachelorprogrammet for produktdesign ved OsloMet, institutt for produktdesign.

Innhold

  • Teoretisk innføring i designmetodikk
  • Øving på praktiske ferdigheter i designmetodikk og prototyping

Målgruppe

Ansatte i arbeidsdriften i kriminalomsorgen