Bilde fra markedsføringskurs 2019
Et av produktene gjøres klart for fotografering

Arbeidsdriften skal aktivisere innsatte og gi kompetanse for en fremtid uten kriminalitet. Samtidig har produksjonen mål om økonomisk avkastning. Produktene skal selges i marked. Kurset gir innsikt hva som påvirker pris i et marked, hvordan arbeidsdriften kan kalkulere pris på produktene og hvordan sosiale medier kan brukes som salg og markedsføringsverktøy.

Innhold

  • Innblikk i relevant teori innen økonomi, salg og markedsføring
  • Praktiske ferdigheter i historiefortelling og foto i markedsføring av produkter

Målgruppe

Ansatte i arbeidsdriften i kriminalomsorgen.