Nesten 25 % av domfelte under 25 år er dømt for seksuallovbrudd.

Temaet seksualitet oppleves gjerne vanskelig å snakke om i profesjonell sammenheng, men for at kriminalomsorgen skal utføre sitt samfunnsoppdrag med å forebygge ny kriminalitet trenger ansatte å gjøre det. Til dette trenger ansatte kunnskap og trygghet til å snakke med unge om temaet på en god måte.

Innhold

Play it right er et sett med verktøy som hjelper ansatte i kriminalomsorgen å bli trygge på å snakke om temaet. Målet er å gi støtte i miljøarbeidet til unge innsatte/domfelte som er under behandling for skadelig seksuelle atferd, og støtte unge innsatte/domfelte i utvikling av sunn seksuell atferd.

Kurssted

19.mai: Nettkurset «Play it right» gjennomføres digitalt på Virksomhetsplattformen. Nettkurset er tilgjengelig og kan gjennomføres når som helst før 19. mai, men senest 19.mai.
20.mai: Samling for praktisk øvelse i bruk av verktøyet.

For deltagere som bor i Lillestrøm og Oslo og omegn vil samlingen i utgangspunktet finne sted i KRUS sine lokaler.
For deltagere som bor i andre deler av landet planlegges det for desentraliserte grupper, slik at unødig reising unngås.

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og hos kriminalomsorgens samarbeidspartnere.