Nesten 25 % av domfelte under 25 år er dømt for seksuallovbrudd.

Temaet seksualitet oppleves gjerne vanskelig å snakke om i profesjonell sammenheng, men for at kriminalomsorgen skal utføre sitt samfunnsoppdrag med å forebygge ny kriminalitet trenger ansatte å gjøre det. Til dette trenger ansatte kunnskap og trygghet til å snakke med unge om temaet på en god måte.

Innhold

Play it right er et sett med verktøy som hjelper ansatte i kriminalomsorgen å bli trygge på å snakke om temaet. Målet er å gi støtte i miljøarbeidet til unge innsatte/domfelte som er under behandling for skadelig seksuelle atferd, og støtte unge innsatte/domfelte i utvikling av sunn seksuell atferd.

Kursgjennomføring

19.mai: E-læringskurset «Play it right». Kurset gjennomføres digitalt på Virksomhetsplattformen. Nettkurset er tilgjengelig og kan gjennomføres når som helst før 19. mai, men må gjennomføres senest 19.mai.
20.mai: Praktisk øvelse i bruk av verktøyet. Deltagerne fordeles i lokale grupper innen egen region, med digital kommunikasjon med kursldere ved KRUS.

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og hos kriminalomsorgens samarbeidspartnere.