Nesten 25 % av domfelte under 25 år er dømt for seksuallovbrudd. Temaet seksualitet føles gjerne vanskelig å snakke om i profesjonell sammenheng, men for at kriminalomsorgen skal utføre sitt samfunnsoppdrag med å forebygge ny kriminalitet trenger ansatte å gjøre det. Til dette trenger ansatte kunnskap og trygghet til å snakke med unge om temaet på en god måte.

Play it right er et sett med verktøy som hjelper ansatte i kriminalomsorgen å bli trygge på å snakke om temaet. Målet er å gi støtte i miljøarbeidet til unge innsatte/domfelte som er under behandling for skadelig seksuell atferd, og å støtte unge innsatte/domfelte i utvikling av sunn seksuell atferd.

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.