Play it right er et samtaleverktøy som skal hjelpe fagfolk å bli tryggere på å snakke med unge om seksualitet. Å snakke om seksualitet på en hensiktsmessig måte kan bidra til støtte unge i utvikling av sunn seksualitet, og forebygge skadelig seksuell atferd.

Verktøyet består av en koffert med samtalekort og ulike reguleringsverktøy som kan brukes på en fleksibel måte. Opplæringspakken består av denne e-læringsmodulen og i tillegg en kursdag hvor man øver på bruk av verktøyet sammen med kolleger. For ansatte i kriminalomsorgsetaten og hos samarbeidspartnere, tilbyr KRUS opplæring som inneholder denne kursdagen, se under våre tilbud innen Programvirksomhet og samtalekompetanse på kurs- og konferansesiden vår.

E-læringen egner seg for individuell gjennomføring, men egner seg også godt å ta sammen med kollegaer.

Innhold

Opplæringen gir en teoretisk innføring i tema som er relevante for samtaler med unge om seksualitet, og består av 5 moduler og en avsluttende oppgave

  • Hva er Play it right?
  • Good Lives model
  • Selvtillit, selvbilde og selvfølelse
  • Hva er seksualitet?
  • Sunn og usunn seksuell atferd
  • Avsluttende quiz

Modulene inneholder korte video- foredrag, refleksjonsoppgaver og interaktive oppgaver som for eksempel flervalgsoppgaver.   

Varighet

Deltakere som tar e-kurset som del av opplæringspakken for Play it right bør beregne én dag til gjennomføring av alle modulene. Det er lagt opp til refleksjonsoppgaver som krever at det settes av godt med tid.

Målgruppe

Play it right er relevant for ansatte i kriminalomsorgen eller samarbeidspartnere i andre sektorer som arbeider med unge og unge voksne. E-læringskurset er åpent for alle.

Finn kurset

Gå til https://virksomhetsplattformen.difi.no. Logg inn.

For å søke opp dette kurset, skriver du i søkefeltet: play it right. Får du opp mange lite relevante treff, prøv igjen med %play it right% (dvs. prosenttegn før og etter kursnavnet).

Annet

Play it right er utviklet i samarbeid med RVTSøst som også tilbyr opplæring i verktøyet, inkludert for målgrupper utenom de KRUS tilbyr dette til.