Pappaprogrammet er et program for domfelte/innsatte fedre som har et ønske om å opprettholde og/eller bedre relasjonen til sine barn. Programmet består av åtte pluss fem samlinger. Programleder setter selv sammen samlinger til et program tilpasset egen gruppen.

Programmets kunnskapsgrunnlag er forankret i Barnekonvensjonen, utviklingsteori og kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barnets utvikling.

Erfaringssamlingen har som mål å være en arena for utveksling av erfaringer og påfyll av faglig kunnskap innen fagområder knyttet til Pappaprogrammet.
For ytterligere informasjon om programmet, se kurspresentasjonen for grunnopplæring i programmet. 

Erfaringssamlingen har som mål å være en arena for utveksling av erfaringer og påfyll av faglig kunnskap innen fagområder knyttet til Pappaprogrammet. 

Arrangementet vil direktestrømmes for de som ønsker å delta digitalt.

Innhold:

  • Faglig påfyll
  • Erfaringer fra praksis
  • Innspill fra deltakerne

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som har fullført grunnopplæringen for programledere. Andre interesserte kan også melde seg på.