Solheimsgata 21 10

FENGSELSBETJENTUTDANNINGEN

Søknadsprosess

Aspirantstillinger utlyses via nettsiden www.jobbnorge.no. Søknad kan kun registreres i søknadsperioden via vårt elektroniske søknadsskjema som ligger under «Søk stilling» i utlysningsannonsen. Det er kun mulig å benytte seg av det elektroniske søknadsskjemaet for å søke fengselsbetjentutdanningen, og papirsøknader vil ikke bli registrert. Søkere...
_DSC3332

FENGSELSBETJENTUTDANNINGEN

Opptakskrav

De formelle minimumskrav må være oppfylt for at en søker skal bli vurdert til opptaksprøve ved fengselsbetjentutdanningen. På denne siden ligger en oversikt over de formelle kravene, samt utfyllende opplysninger om de formelle kravene. I tillegg finner du en oversikt over de vanligste grunnene til at man ikke får tilbud om aspirantstilling.
_DSC3467

FENGSELSBETJENTUTDANNINGEN

Opptaksdagen

De fleste opptaksprøver blir gjennomført ved Kriminalomsorgens utdanningssenter i Lillestrøm og gjennomføring av opptaksprøver andre steder i landet blir vurdert fra år til år. 
Fysisk_test

Fysisk funksjonstest

Alle søkere som blir innkalt til opptaksprøve må bestå den fysiske funksjonstesten for å være kvalifisert til samtale med aspirantnemnda. Erfaringsvis vet vi at det i snitt er to-tre kandidater pr. opptaksdag som ikke klarer å bestå den fysiske funksjonstesten. Opptaksdagen avsluttes umiddelbart for disse kandidatene, og de er ikke med i vurderinge...
facebook

https://www.facebook.com/Fengselsskolen

Fengelsbetjentutdanningen på Facebook

Fengselsbetjentutdanningen profilerer seg også på Facebook. Hvis du er registrert Facebook-bruker, er du velkommen til å "like" våre FB sider!