Opplæring, pilotenheter 2014-10-22 - utsnitt 3

Opplæring av pilotenhetene

Engasjerte tilsatte

Det er viktig at også dommer med kort gjennomføringstid gis et kriminalitetsforebyggende innhold. Både fengsel og friomsorg har meldt fra om behov for et kort program eller endringsrettet tiltak som er tilpasset domfelte som er dømt etter veitrafikkloven for ruspåvirket kjøring og/eller kjøring i høy fart (men ikke dømt til Program mot ruspåvirket kjøring - RK.) Dette er bakgrunnen for På vei.

Opplæring, pilotenheter 2014-10-22

Hensikten med tiltaket er å tilby et strukturert innhold i straffen med hovedfokus på refleksjon rundt handlingen personen er dømt for og konsekvenser knyttet til det. Samtidig fokuseres det på styrker og muligheter for endring. Tiltaket består av en individuell førsamtale, fire frittstående gruppesamlinger på to timer per gang, en individuell ettersamtale og mulighet for ytterligere individuelle samtaler dersom det er behov, tid og mulighet for det.
 
20. – 22.- oktober 2014 ble det gjennomført opplæring av 10 engasjerte tilsatte som skal gjennomføre På vei ved pilotenhetene.
 
Pilotenheter som skal gjennomføre På vei er:

1.    Hedmark- og Oppland friomsorgskontor
2.    Hedmark fengsel avd. Ilseng
3.    Østfold friomsorgskontor
4.    Nordre Vestfold fengsel avd. Hof
Pilotperioden er 01.11.2014 - 31.03.2015. Prosjektet skal evalueres før KDI i samarbeid med KRUS tar en avgjørelse av om en eventuell utrulling av tiltaket i hele kriminalomsorgen.

 

Bildet oppe til høyre viser de fleste deltagerne på kurset, samt kurslederne Marie Toreld og Kristin Opaas Haugli. Klikk på bildet for å få opp en større versjon.

Tips en venn Skriv ut