Kurset omhandler taktisk og operativ ledelse i fengsel. Kurset ønsker å gi kompetanse og ferdigheter på daglig taktisk og operativ ledelse, samt gi innsikt i hvordan bidra til enhetens risikohåndtering og beredskapsarbeid.

Innhold

  • Beslutningstaking
  • Risikovurdering
  • Samarbeid med eksterne etater
  • Ordegiving
  • Øvelser
  • Saksbehandling ved operative situasjoner
  • Aksjonsledelse
  • Etterarbeid etter hendelser

Målgruppe

Operative førstebetjenter i fengsel