Læringsnettverk ODD / Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse

Læringsnettverk samling 1: 12.-13. januar 
Læringsnettverk samling 2: 26. mai 
Læringsnettverk samling 3: 10-11. november 
​Fag- og erfaringssamling: 27. mai 

 

Hvert år dør cirka 260 personer av overdose. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Det er en økt risiko for overdosedødsfall de første ukene etter løslatelse – etter tre til åtte dager uten stoff, er toleransen lik null igjen. KRUS, i samarbeid med helsedirektoratet, har siden 2016 jobbet med prosjektet «Forebygging av overdosedødsfall etter soning". Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om overdoseforebygging og forbedre praksis i tilbakeføringen, slik at overdosedødsfall kan forebygges. Læringsnettverk som metode vil bli benyttet. Hver prosjektperiode varer i ett år og innebærer totalt tre samlinger på KRUS i løpet av året for prosjektgruppen fra de enkelte fengslene. De vil også bli fulgt opp av KRUS mellom samlingene. Det legges vekt på å bruke eksisterende rutiner i enhetene, og tiltakene kan derfor tilpasses.

 

Innhold

  • Rusfaglig innhold
  • Samarbeid, tilbakeføring og rollefordeling
  • Implementering og oppfølging
  • Erfaringsutveksling mellom prosjektfengseler

 

Målgruppe

Personer i prosjektgruppen fra deltakende enheter i prosjektet "Forbygging av overdosedødsfall etter soning", evt ansatte som er relevante for prosjektarbeidet i den enkelte enhet.

 

Målgruppe (for erfaringssamling)

Deltakere fra tidligere prosjektfengsler inviteres også til å delta på erfaringssamlingen.