www.krus.no

P1010552 kull HK19V -fra auditoriet - utsnitt til forside

Nytt aspirantkull

Torsdag 3. januar ble 152 nye aspiranter ved høgskolekandidatutdanningen i straffegjennomføring ønsket velkommen til KRUS av representanter for både Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

P1010563 Lise Sannerud direktør KDI - utsnitt
Lise Sannerud, direktør KDI
P1010578 Heidi Bottolfs -KDI - utsnitt
Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør KDI
P1010589 representanter for arbeidsgiver KRUS -førstebetjenter - utsnitt
Fengselsførstebetjenter ved KRUS, representerer arbeidsgiver overfor aspirantene
P1010580 Kjersti Hove dekan KRUS - utsnitt
Kjersti Hove, dekan KRUS

Aspirantene er tilsatt i kriminalomsorgen, og jobben deres frem mot desember 2020, består i å være studenter ved KRUS. Både teoretiske og praktisk-teoretiske arbeidskrav og eksamener skal bestås. I løpet av oppstartdagen ble aspirantene introdusert for både kriminalomsorgen, praktiske rutiner ved arbeidsstedet KRUS og hverandre. Studiet til å bli høgskolekandidat i straffegjennomføring er toårig, med mulighet til å senere bygge på med et påbyggingsår for å få en bachelorgrad i straffegjennomføring. Studiet er dessuten tverrfaglig, der om lag halve studiet foregår ute i praksis i et opplæringsfengsel.

Hans-Jørgen Brucker, direktør ved KRUS, åpnet oppstartdagen med å ønske velkommen og å foreta et høytidelig opprop av alle i kullet.

I likhet med flertallet av aspirantene, er også KDIs nye direktør Lise Sannerud ny til det å jobbe i kriminalomsorgen. Hun benyttet anledningen til å poengtere at selv om de går inn i ulike roller, så er det likevel noe som er likt, som f.eks. at de alle har det samme samfunnsmandatet til grunn for utføring av arbeidsoppgavene sine. Sannerud hadde en tredelt utfordring til arbeidet aspirantene skal gjøre i kriminalomsorgen fremover. Den ene delen handler om et fokus på gjenopprettende prosesser, som Sannerud er godt kjent med fra tidligere arbeid i Konfliktrådet. De to andre delene handler om å bidra til et godt omdømme for norsk kriminalomsorg og at hun utfordret aspirantene til å sette seg en ambisjon for møtet med den enkelte domfelte.

Oppstartdagen inneholdt også en kort introduksjon til kriminalomsorgen, ved avdelingsdirektør i KDI, Heidi Bottolfs. Hennes håp for aspirantenes læringsprosess er at de ved endt utdanning kan mer enn bare «grep, godt miljøarbeid og hjemler», at de da vil være klare for å benytte det de har lært i en kontekst som går langt ut over bare den avdelingen de selv jobber ved. Bottolfs poengterte også at selv om kriminalomsorgens verdier (Engasjement, Respekt, Åpenhet og Profesjonalitet) kan virke abstrakte, så er det helt nødvendig å reflektere over hva dette vil bety i praksis, med tanke på at lover og retningslinjer ikke alltid har et entydig svar på hva som er det korrekte i enhver situasjon, i tillegg til at de ansatte i kriminalomsorgen forventes å håndtere det å skulle anvende skjønn på daglig basis.

Den mest håndfaste praktiske informasjon som ble gitt i løpet av oppstartsdagen, var det de ansatte fengselsførstebetjentene ved KRUS som kom med. Det er disse som representerer arbeidsgiver og har personalansvaret for aspirantene. 

Som nevnt tidligere, består arbeidet til aspirantene ved KRUS i å være studenter. Dekan ved KRUS, Kjersti Hove, pekte på studieplanen som det viktigste dokumentet i studiet. Studieplanen inneholder informasjon om hva som er forventet av studentene etter at de har gjennomført de ulike emnene i utdanningen. Hove fortalte studentene at det som var målsettingen fra KRUS’ side, er å utdanne «handlingsdyktige og reflekterte fengselsbetjenter».

(Ved å klikke på bildene til høyre i artikkelen, kan du få dem opp i en større versjon)

Av Ragna Matea Bull - 03. jan. 2019

Tips en venn Skriv ut